HLR-utbildning är nödvändig kunskap för att rädda liv, se hjartgruppen.se. Vanlig hjärt- och lungräddning räcker tyvärr inte för att rädda en person som drabbats av ett plötsligt hjärtstopp. Hearty